V bývalom Československu 50. rokov sa odohráva napínavý kriminálny príbeh, ktorý vo svojom dôsledku zasiahne do osobných osudov aktérov aj ich blízkych. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetruje krádež v klenotníctve. Z bežnej vlúpačkami sa ale vplyvom zákulisných intríg tajnej polície začína stávať politická kauza. Z nariadenia Štátnej bezpečnosti preberá Haklovo vyšetrovanie major žienka (Sebastian Koch), policajný špecialista z NDR, pod ktorého vedením sa vyšetrovanie uberá iným smerom, než HAKL napovedá inštinkt skúseného kriminalistov. Na vlastnú päsť pokračuje vo vyšetrovaní. Môže jediný spravodlivý obstáť v boji s dobre prepojenú sieťou komunistickej polície? Protivník je silný a Hakl sa čoskoro presviedča, že veriť nedá nikomu a ničomu. Každý má svoj tieň minulosti, svoje slabé miesto, ktoré dokáže z obetí urobiť vinníkov az vinníkov hrdinu.