V okamihu, keď Rory dosiahne najvyššieho úspechu, ho vypátra Starý muž (Jeremy Irons) a konfrontuje ho s faktom, že on je skutočným autorom novely. Starý muž rozpráva o nádherných však tragických spomienkach na svoje vlastné mladosť v období po druhej svetovej vojne v Paríži, ktoré ho priviedli k napísaniu knihy. Keď Rory vidí, že iný muž zaplatil za pravdu a svoj ​​životný príbeh, je konfrontovaný s nevyhnutnou otázkou kreativity, ambície a morálne voľby, kedy je vydávaný na milosť týmto pohnútky.