V treťom pokračovaní sa s filmom Madagaskar ocitnete v Európe. Známa partia tento krát s pomocou cirkusu cestuj Európou s jediným cieľom dostať sa domov do New Yorku.Melmana,Glóriu,Alexa a Martyho bude opäť prenasledovať smola spojená so šťastím tými naj divnejšími kombináciami.Madagaskar opäť ako dve rpedchádzajúce časti prinášaujú množstvo zábavy.