Smrť čaká na každého z nás. Má ale jednu obrovskú výhodu. Keď človek leží vystrojení v truhle a okolo ho oplakávam pozostalí, zabudne sa na všetko, v čom nebožtík za života hrešil. V rakve je už skrátka každý za dobráka.
V jednej britskej rodine práve zomrela veľká hlava rodiny a jeden z príbuzných sa rozhodne, že nebude za pokrytca a vyjaví všetkým o zosnulom pravdu. A to nie príliš peknú. Čoskoro na povrch vyplávajú temné rodinné tajomstvá, dávne zášti a krivdy, a každému konečne dochádza, že členovia rodiny k sebe nemajú zďaleka tak blízko, ako sa snaží predstierať …