Film 4. revolúcia prináša príspevky vedcov, držiteľov Nobelovej ceny, politikov, aktivistov, ekonómov a podnikateľov do diskusie o budúcnosti energetiky. Na príkladoch priekopníckych projektov z desiatich krajín sveta tvorcovia dokumentu ukazujú, ako môžeme energiu získavať, využívať a distribuovať. Od rodín v Mali a Bangladéši, cez revolučné využitie alternatívnych energií v automobilovom priemysle, až po kancelársku budovu v Nemecku, ktorá vyrába viac energie ako sama spotrebuje. Všetci majú jeden spoločný cieľ: Energetická Autonómia – teda úplný prechod výroby energie od fosílnych a jadrových palív na 100% energie z obnoviteľných zdrojov. Táto zmena je tak radikálny, že sa hovorí o vznikajúcej revolúciu: po priemyselnej a poľnohospodárskej revolúcii a revolúcii informačných technológií prichádza štvrtá – energetická revolúcia.